Ochrona danych osobowych

 
 1. Spółka SedmJedna s.r.o. z siedzibą przy Karlovo náměstí 8, Praga 2, 120 00, Republika Czeska, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, numer akt C 353184 (dalej "Sprzedawca" lub "Administrator") przetwarza następujące dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "Rozporządzenie"):
 • imię, nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres/miejsce zamieszkania 
 1. Wyżej wymienione dane osobowe muszą być przetwarzane w celu realizacji zamówienia i innych umownych realizacji, jeśli między Państwem a sprzedawcą zostanie zawarta umowa kupna. Na takie przetwarzanie danych osobowych pozwala art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. 
 • Sprzedawca przetwarza te dane również w celu utrwalenia umowy oraz ewentualnego przyszłego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje przez okres 10 lat od wykonania ostatniej części świadczenia wynikającego z umowy, chyba że inny przepis prawa wymaga przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy okres. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 1. Wiadomości i inne informacje handlowe mogą być wysyłane na adres e-mail lub numer telefonu nabywcy, procedurę tę dopuszcza § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o usługach społeczeństwa informacyjnego, chyba że nabywca ją odrzuci. Z tych informacji można zrezygnować w dowolnym momencie w dowolny sposób, na przykład wysyłając e-mail lub klikając na link w informacji handlowej.

 2. Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest przez SedmJedna s.r.o., czyli administratora danych. Dane osobowe są również przetwarzane przez podmioty przetwarzające dla tego administratora:
 • Usługodawca SedmJedna s.r.o., siedziba Karlovo náměstí 8, 120 00, Praga 2
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE.

 

 1. Administrator nie posiada osoby zwanej "upoważnionym przedstawicielem". Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail info@nanosondy.pl.
 2. Administrator danych, jako operator strony internetowej info@nanosondy.pl, wykorzystuje na tej stronie pliki cookies w następujących celach:
 • mierzenie ruchu na stronie internetowej i generowanie statystyk dotyczących ruchu na stronie i zachowania odwiedzających.
 • podstawowa funkcjonalność strony internetowej
 • marketing

Gromadzenie plików cookies w celach określonych powyżej może być uznane za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie uzasadnionej przyczyny - prawnie uzasadnionego interesu administratora - i jest dozwolone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia.

Ze strony internetowej można również korzystać w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych o zachowaniu osób odwiedzających stronę internetową - tryb ten można ustawić w ramach ustawień przeglądarki lub wnieść sprzeciw wobec takiego zbierania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, który jest dostępny na dole strony internetowej. Państwa sprzeciw zostanie niezwłocznie oceniony. Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do funkcjonowania strony internetowej.

Jeśli odwiedzający sprzeciwi się przetwarzaniu technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, nie można w tym przypadku zagwarantować pełnej funkcjonalności i kompatybilności strony.

Pliki cookies, które są gromadzone w celu pomiaru ruchu na stronie internetowej oraz generowania statystyk dotyczących ruchu i zachowań użytkowników na stronie internetowej, są traktowane w formie zbiorczej całości oraz w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.

Zebrane pliki cookies są przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające: 

Google Analytics, obsługiwany przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 1. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem masz prawo do:
 • W każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora,
 • zażądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat,
 • żądania dostępu do takich danych i ich aktualizacji lub sprostowania, lub żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych, co uczynimy, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującym prawem lub uzasadnionymi interesami administratora,
 • do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie jest zautomatyzowane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy,
 • żądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • do skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uznają Państwo, że w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia doszło do naruszenia Państwa praw wynikających z rozporządzenia,
 • złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z powrotem do sklepu